Skontaktuj się z nami
+48 606-976-038

O fundacji

Fundacja Fundamenty Rozwoju powstała w 2012 roku w celu upowszechniania i wprowadzania innowacyjnych modelowych rozwiązań na rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci. Promujmy znaczenie wczesnego dzieciństwa dla rozwoju człowieka oraz budujemy kulturę małego dziecka w społeczeństwie.

Ponadto naszą misją, jako Fundacji jest :

  • podnoszenie poziomu świadomości wśród rodziców, władz i samorządów lokalnych znaczenia wczesnej edukacji przedszkolnej;
  • prowadzenie działań pedagogicznych, psychologicznych i medycznych, których podmiotem jest małe dziecko;
  • wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinie (wzmacnianie więzi rodzinnych, uwzględnianie praw dziecka);
  • budowanie społeczeństwa informacyjnego w powiecie tarnogórskim;
  • tworzenie przestrzeni wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi pogłębianiem wiedzy o aspektach rozwoju dzieci;
  • popieranie innowacji pedagogicznej w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego;
  • wspierania badań dotyczących stymulacji rozwoju dziecka;
  • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli oświaty i edukacji, prawa i nauki.